Select Page
BETYDELSEN AV ÖVERSÄTTAD LITTERATUR

BETYDELSEN AV ÖVERSÄTTAD LITTERATUR

Vilket språk du väljer för att uttrycka känslor beror på var, när och hur du har lärt dig språket. De flesta uttrycker sina känslor på sitt modersmål. I Sverige lär de flesta av oss engelska i skolan. Så engelska är inte vårt första språk. Även flerspråkiga människor...
Translate »