310-534-1815 Contact Us Form
Tradition Two

Tradition Two

At a recent meeting, it was mentioned in passing that ACA literature needs to use gentle, suggestive language. Of course, we want the language in ACA materials to be respectful. Surely, we all want an atmosphere of gentle safety to prevail, but in ACA service, getting...
BETYDELSEN AV ÖVERSÄTTAD LITTERATUR

BETYDELSEN AV ÖVERSÄTTAD LITTERATUR

Vilket språk du väljer för att uttrycka känslor beror på var, när och hur du har lärt dig språket. De flesta uttrycker sina känslor på sitt modersmål. I Sverige lär de flesta av oss engelska i skolan. Så engelska är inte vårt första språk. Även flerspråkiga människor...
Translate »